Brugsvilkår

For al brug af BUTIK112 gælder følgende generelle vilkår

  • Dokumenter, grafik og programmering på BUTIK112.dk er beskyttet af copyright, varemærkeret og de love, der anvendes til beskyttelse heraf.
  • Der må gerne linkes til BUTIK112.dk uden forudgående tilladelse.
  • Medmindre andet fremgår, er BUTIK112’s rolle på disse sider udelukkende vejledende og kontaktskabende. Dette betyder, at der oplyses om hvor og hvordan du kan spare penge på dine indkøb. Dog er et evt. køb, juridisk set, et anliggende imellem dig og den sælger du vælger at kontakte. Med andre ord: BUTIK112 sælger ikke elektronik, musik & film o.s.v., men henviser til andre der gør det.
  • Alle informationer på BUTIK112 er dobbelttjekket og forsøg holdt så opdateret som overhovedet muligt. Informationerne skal dog betragtes som vejledende idet de formidles efter bedste overbevisning. BUTIK112 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forkerte informationer på hjemmesiden http://www.butik112.dk ligesom der tages forbehold for trykfejl samt afgifts- og valutaændringer.

Deltag - giv din kommentar herunder